TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE inro.news

Site-ul inro.news este proprietatea INRO MEDIA LTD. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul inro.news, proprietarul fiind numit generic, în continuare INRO

Accesul și utilizarea site-ului inro.news se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. 

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații și distribuirea acestora în mediul online. Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. 

INRO nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.  Prin termenul "utilizator" al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site. 

2. DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

INRO oferă acces liber la site-ul inro.news și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale. 

Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site, exceptând elementele grafice care compun interfața cu utilizatorul, NU SUNT deținute (momentan) de INRO.

INRO sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. INRO nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. INRO nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective. 

INRO își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita INRO sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.  Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din Marea Britanie (UK).

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise: 

 • - încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestuia, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop, fără acordul explicit al deținătorului site-ului; 
 • - încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem software sau hardware din rețeaua INRO sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua INRO care nu sunt publice, fără autorizație; 
 • - încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua INRO prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”. 
 • - folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. INRO va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări. 

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

INRO își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. 

INRO nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. 

INRO poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv. 

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. INRO se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect. 

INRO nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program sau programare va fi corectată;

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului. Nici un sfat sau alte informații audio, video sau scrise, obținute de la site-ul inro.news sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare. 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

INRO nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă INRO a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului. 

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de INRO, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa it [at] inro.news.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Orice persoană sau terță parte care se simte lezată în urma unui articol publicat pe platforma inro.news poate trimite un articol ca drept la replică, care poate fi publicat - dacă acesta corespunde și respectă normele de publicare conforme cu termenii și condițiile de utilizare a inro.news. INRO își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini sau a partenerilor.

Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate aparține în exclusivitate autorilor. Textele și fotografiile publicate la secțiunea "pamflet" sau "satiră" a site-ului au caracter de pamflet/satiră și trebuie tratate ca atare.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. INRO nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său. 

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Prin completarea câmpurilor din formularele on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale furnizate să intre în baza de date inro.news și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții , concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către INRO și de partenerii săi agreați. 

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate numelui sau aliasului pentru accesul la serviciile inro.news, condiționate de procesul de înregistrare sau logare. 

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, INRO nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea. 

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la it [at] inro.news, INRO se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit. 

INRO nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. 

INRO nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile inro.news

Politica site-ului inro.news este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, INRO își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea INRO, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către INRO, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor. 

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși în pericol. Utilizatorilor care contractează spațiu publicitar într-una dintre secțiunile/paginile site-ului inro.news în scopul afișării de bannere de publicitate și/sau landing pages, li se va pune la dispoziție numele de utilizator (username) și parolă (password) pentru a avea acces la statisticile referitoare la accesările bannerelor respective de către terți . Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. Pe site-ul inro.news pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul INRO și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc. 

INRO își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.